Ovo je Nezvanična Internet Prezentacija !!!
Zvaničan Sajt ------>>>> www.bolnicajagodina.rs

Ovaj sajt se više ne ažurira i ostaće vidljiv na internetu
kao istorijski dokaz kako je nekad izgledao
prvi sajt Bolnice u Jagodini !!!

 

   

Општа болница Јагодина налази се у седишту Поморавског управног округа и као самостална здравствена установа почев од 01.01.2008. године обавља специјалистичко консултативну и стационарну здравствену делатност на секундарном нивоу, која обухвата:
пријем и збрињавање ургентних стања, специјалистичке прегледе, дијагностичку обраду, лечење, рехабилитацију и здравствене неге на поликлиничком нивоу, у оквиру дневних болница и у току хоспитализације, из области: интерне медицине, пнеумофтизиологије, неурологије, онкологије, педијатрије, хирургије (са ортопедијом и урологијом), гинекологије и акушерства (са неонатологијом), психијатрије, анестезиологије са реаниматологијом, трансфузиологије, биохемијске, хематолошке, микробиолошке, патолошке, патохистолошке, цитолошке, радиолошке, ултразвучне дијагостике и фармацеутске делатности,
а на поликлиничком нивоу и из оториноларингологије, офталмологије и дерматовенерологије, и такође обавља санитетски превоз у друге здравствене установе.


Здравствена заштита се пружа у наменски уређеним просторним капацитетима, чија укупна површина износи 15.670 м2.

       

 
Укупно 187     Данас   22     Јуче   22
© Agencija Autentik